1

Formularz Mszy świętej o bł. Jerzym Popiełuszko

19 października

Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

prezbitera i męczennika

wspomnienie dowolne

Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 we wsi Okopy,

wyświecony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych.

Jako rezydent przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (1980-1984) wsławił się

odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich

ludzi, bez wyjątku, obejmował pasterską miłością nawołując do pojednania, aby zło dobrem

zwyciężać. Zamordowany za wiarę i Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa 19

września 1984. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową czcią wiernych. Do jego grobu

przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II (14.06.1987) i kard. Joseph

Ratzinger (25.05.2002), (obecny papież Benedykt XVI). Beatyfikowany w Warszawie w

niedzielę 6 czerwca 2010 r.

Błogosławiony Jerzy daje nam przykład wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i

troski o bliźnich.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto święty, który aż do śmierci walczył w obronie prawa Bożego, * i

nie bał się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jego mocą.

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże,

Ty w swej Opatrzności,

uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera,

niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości

i obrońcą ludzkiej godności; †

spraw prosimy, *

abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem,

żyjąc w prawdziwej wolności,

umieli zło dobrem zwyciężać.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez

wszystkie wieki wieków. Amen.

2

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor. 6,4-10

Niby umierający, a oto żyjemy

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród

utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów,

w trudach, w nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność,

przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość

nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości

zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i

zniesławienie.

Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni: niby nieznani, a przecież

dobrze znani; niby umierający, a oto żyjemy; jakby karceni, lecz nie uśmiercani;

jakby smutni, lecz zawsze radośni; jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu;

jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.

Oto słowo Boże.

Psalm Responsoryjny Ps. 16(15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R: por 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem , moim przeznaczeniem.

 1 Zachowaj Mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *

 2. mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».

 5. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

to On mój los zabezpiecza.

Refren.

 7. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *

bo serce napomina mnie nawet nocą.

 8. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.

Refren.

 11. Ty ściekę życia mi ukażesz, *

pełnie Twojej radości

i wieczną rozkosz *

po Twojej prawicy.

Refren

Śpiew Przed Ewangelią Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

3

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt. 10, 17-22

Jezus zapowiada prześladowania

† Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed

ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na

świadectwo im i poganom.

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W

owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił

przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw

rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z

powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary †

i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie,* która dała

błogosławionemu Jerzemu, męczennikowi siłę do pokonania

cierpień ciała. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 16, 24

Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech

weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da

nam tę moc duszy, † dzięki której błogosławiony Jerzy,

męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad

cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

4

Nota informacyjna

w sprawie kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

Po telefonicznej konsultacji z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

podaje się następujące wyjaśnienie:

Fakt Beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie dnia 6 czerwca 2010 r.

pociąga za sobą zezwolenie Kościoła na oddawanie mu czci publicznej w diecezjach:

inkardynacji, urodzenia, służby wojskowej, pracy duszpasterskiej i miejsca śmierci

męczeńskiej, a więc: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka, Archidiecezja

Olsztyńska, Diecezja Warszawsko-Praska, Diecezja Włocławska.

Biskupi innych diecezji polskich czy zagranicznych o ile zechcą, by w ich diecezji

oddawany był kult Błogosławionemu, winni skierować prośbę do Kongregacji Kultu Bożego i

Dyscypliny Sakramentów z prośbą o indult. Istnieje też ewentualność, iż ze względu na

utrwalony już kult bł. Jerzego Konferencja Episkopatu Polski może wystąpić z taką wspólną

petycją.

 

Dzień obchodów liturgicznych wyznaczony jest na 19 października, dzień narodzin

dla nieba Należy pamiętać, że Błogosławionemu Jerzemu przyznane jest tylko liturgiczne

wspomnienie dowolne.

 

Do formularza Mszy św. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,

zgodnie z przepisami liturgicznymi, zatwierdziła kolektę. Wszystkie inne teksty wzięte są z

formularza wspólnego dla jednego męczennika. Dla ułatwienia dołączono też czytania wyjęte

z Lekcjonarza t. VI o jednym męczenniku. Normalnie obowiązują czytania z dnia bieżącego.

Kolektę przetłumaczono też na 5 języków europejskich, które zostały złożone w

Kongregacji do aprobaty. Spodziewamy się, że wkrótce otrzymamy Dekret zatwierdzający

kolektę we wszystkich językach wraz z drugim czytaniem do Liturgii godzin.

 

Warszawa 13 października 2010 r.

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

Kierownik ds. Beatyfikacji i Kanonizacji

Archidiecezji Warszawskiej

 

*****************************************************************************

*****************************************************************************