30 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ.KS. JERZEGO - 17 PAŹDZIERNIKA 2014r w GÓRSKU, 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R. w WARSZAWIE

"Misja" i misjonarze bł ks. Jerzego - pragniemy, aby ofiarować bł.ks. Jerzemu jako votum dziękczynne za dar Jego Nauki i Posługi dla Ojczyzny i Narodu - skrawek ziemi tuż przy kamiennym krzyżu upamiętniającym początek męczeńskiej drogi bł.ks.Jerzego, w Górsku. Pragniemy postawić na tym skrawku ziemi mały dom, izbę pamięci, gdzie pomieścilibyśmy pamiątki po bł.ks.Jerzym. Z tego miejsca będą rozpoczynały swoją Drogę Krzyżową pielgrzymki zmierzające do Centrum Edukacji Młodzieży im. bł.ks. Jerzego, do kościoła, do wizerunku Błogosławionego.

Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na ten cel.

Konto Misji ustanowione jest przy Fundacji CEM, na odpowiedzialność i pod kontrolą ks. Pawła Nowogórskiego, michality, kierującego wznoszeniem CEM

numer konta bankowego “Misji”:

64 1240 1444 1111 0010 5701 7247

dopisek - tytuł przelewu "Misja bl.ks.Jerzego"