Do dyrektorów gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła, z siedzibą w Markach, al. J. Piłsudskiego 248/252 a Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie organizacji dla gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” - Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011 prosimy o przekazanie nauczycielom, rodzicom i uczniom następujących informacji.

Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie „Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011”.Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii i geografii. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Pierwszy etap szkolny odbędzie się 12 grudnia 2013 roku, a wyniki drogą mailową będą przekazane przewodniczącym etapu rejonowego według załączonego Regulaminu.  Drugi etap rejonowy odbędzie się 20 lutego 2014 roku, a finał – etap wojewódzki 27 marca 2014 roku w Toruniu. Wszystkie szczegóły znajdują się w załączonym Regulaminie. Wśród atrakcyjnych nagród, między innymi dla finalistów, jest przewidziany 9-dniowy wyjazd do Rzymu i innych miast we Włoszech, rowery górskie i wiele innych nagród.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycja Konkursu objęli:

a) władze kościelne: Księża Biskupi, na terenie diecezji których odbywa się konkurs oraz Ojciec Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła,

b) władze świeckie: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - p. Piotr Całbecki, Kurator Oświaty w Bydgoszczy - p. Anna Łukaszewska.

Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zachęcamy Państwa do udziału w tej wartościowej i ciekawej inicjatywie w województwie kujawsko-pomorskim.

w Górsku, CEM                                                                                                   /-/  ks. Paweł Nowogórski

Górsk, CEM